Systemy - Tranking
PMRKonwencjaTrankingTetraCANOPY

 

Łączność trankingowa

 

      Tranking - komputerowo sterowany system łączności dyspozytorskiej polegający na wykorzystaniu ograniczonej ilości kanałów przez maksymalną liczbę użytkowników. W dwukierunkowej łączności radiowej tranking zdefiniowany jest jako automatyczny i dynamiczny rozdział ograniczonej liczby kanałów pomiędzy dużą liczbę użytkowników radiotelefonów. Inaczej mówiąc w systemie trankingowym użytkownicy dzielą się tą samą pulą kanałów radiowych. Kanał znajdujący się w puli jest przydzielany abonentowi na czas prowadzenia rozmowy, a po jej zakończeniu wraca do puli i może być przydzielony innemu abonentowi. Każdy abonent ma dostęp do każdego aktualnie wolnego kanału radiowego należącego do puli.

 

      Koncepcja trankingu opiera się na teorii prawdopodobieństwa, zgodnie z którą istnieje małe prawdopodobieństwo, że wszyscy użytkownicy systemu będą chcieli w tym samym momencie skorzystać z kanałów radiowych. Dlatego wielu z nich może używać pewnej liczby kanałów efektywniej i sprawniej niż gdyby każdy kanał był na stałe przydzielony do określonego użytkownika.

 

 

Korzyści ze stosowania trankingu:

 • efektywniejsze wykorzystanie kanałów, 
 • szybkie zestawienie połączeń, skrócenie czasu oczekiwania na połączenie, 
 • elastyczne tworzenie sieci (lokalne, regionalne, krajowe), 
 • całkowita prywatność połączenia, 
 • zabezpieczenie przed kradzieżą lub klonowaniem terminali (ENS), 
 • możliwość łączenia sieci różnych producentów (MPT 1327), 
 • przesyłanie komunikatów statusowych, krótkich komunikatów, danych tekstowych, niezidentyfikowanych danych, 
 • billing rozmów, 
 • możliwość zróżnicowania dostępu poszczególnych użytkowników do wywołań, 
 • możliwość zarządzania parametrami sieci przez operatora, 
 • dostęp do sieci telefonicznej PSTN/PABX, 
 • niższy koszt sprzętu w przeliczeniu na użytkownika (w sieciach rozbudowanych np. regionalnych). 

       Radiowy system trankingowy zapewnia wysoką wydajność spektrum częstotliwości. Są dwa główne czynniki, które na to wpływają. Po pierwsze, wszyscy użytkownicy radiotelefonów wykorzystują wszystkie kanały w systemie tzn. że żaden abonent systemu nie ma uprzywilejowania w żadnym kanale. Po drugie, żaden kanał nie zostaje nie wykorzystywany, kiedy zachodzi potrzeba łączności. Centralny kontroler natychmiast rozdziela wolne kanały, kiedy jest zgłoszenie chęci rozmowy. Liczba kanałów do dyspozycji różnych firm we wszystkich krajach zawsze będzie ograniczona i dlatego też należy dbać o ich właściwe wykorzystanie. Optymalizcja użycia częstotliwości w systemie trankingowym daje możliwość włączenia większej liczby użytkowników i pozwala na wzrost "stopnia obsługi" czyli wskaźnika czasu, w którym abonent musi oczekiwać na dostęp do systemu w czasie godzin szczytu.Strona główna   eSklep   O firmie   Produkty   Usługi   Systemy   Zapytania   Kontakt   Map27


LEWEL Radiokomunikacja sc 09 - 410 Płock, ul. Boryszewska 32
tel. stacj. 24 367 4224, 24 367 6924, 24 367 6925, kom. 606 223958, kontaktlewel.pl
Copyright © 2007 FLASH STUDIO.